33ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: “Ελληνισμός, Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση: από την αρχαιότητα μέχρι το 1821 και η εξέλιξή τους στο νέο ελληνικό κράτος”.

το Ινστιτούτο Πολιτισμού, Δημοκρατίας και Εκπαίδευσης με αφορμή τη συμπλήρωση των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 διοργανώνει στις 22-24 Οκτωβρίου το 33ο Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών με θέμα: “Ελληνισμός, Ελληνικός πολιτισμός και εκπαίδευση: από την αρχαιότητα μέχρι το 1821 και η εξέλιξή τους στο νέο ελληνικό κράτος”.
Στόχος του διεθνούς αυτού συνεδρίου είναι να προκαλέσει μια γενικότερη συζήτηση για τον διαχρονικό ελληνισμό, την εξέλιξή του και τα προβλήματα που αντιμετώπισε στην πορεία του. Πρόκειται δηλαδή για ένα συνέδριο, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία διαλόγου και σε θέματα που πολλές φορές μέχρι σήμερα δεν προσεγγίζονταν, όπως φαίνεται και από τις ενδεικτικές του θεματικές

Ιστοσελίδα: (http://ipode.gr/33synedrio/).
e-mail: 33synedrio@ipode.gr, ipode@ipode.gr

εκ της Γραμματείας