Εξεταστική Σεπτεμβρίου για τα μαθήματα πληροφορικής

Έχουν ανακοινωθεί οι πληροφορίες για την εξεταστική Σεπτεμβρίου των μαθημάτων πληροφορικής, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω:

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι • Εισαγωγή στην Πληροφορική
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=18

• Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ • Πολυμεσικές Εφαρμογές
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=19

• Βάσεις Δεδομένων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=17

• Τεχνολογίες Ιστού • Επικοινωνίες – Δίκτυα
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=21

• Διαδικτυακές Εφαρμογές και Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου • Σχεδιασμός Δικτυακών Τόπων
https://exams-ssc.the.ihu.gr/course/view.php?id=22