ΕΝΑΡΞΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

“Ενημερώνουμε τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙΠΑΕ ότι ξεκίνησε η παροχή Σίτισης

από 1 Σεπτεμβρίου 2021 για τους δικαιούχους δωρεάν σίτισης ακαδ.έτους 2020/21 .

Η διανομή εξακολουθεί να γίνεται, λόγω COVID, με πακέτo, στα δύο εστιατόρια που λειτουργούν :

1. Φοιτητικό Εστιατόριο, στο χώρο της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης στη Σίνδο Θεσσαλονίκης.

2. Εστιατόριο στο Κέντρο της Θεσσαλονίκης, οδός Δαναϊδών 7, περιοχή Βαρδάρη.


Από το Γραφείο Σίτισης
Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας ΔΙΠΑΕ