ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ανοιχτή πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής υποψηφιοτήτων προς τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), τους Διοικητικούς Υπαλλήλους, και τους Προπτυχιακούς φοιτητές, Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και τους Υποψήφιους Διδάκτορες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που επιθυμούν να ορισθούν ως μέλη της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 του ν. 4589/2019 (Α΄13), και προκειμένου να συσταθεί και συγκροτηθεί η εν θέματι Επιτροπή.