ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 18-10-2021 στο πλαίσιο του “ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΠΑΕ” θα πραγματοποιείται έλεγχος πιστοποιητικών Covid-19 σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην είσοδο αυτοκινήτων, στην είσοδο κοινού και στην έξοδο αυτοκινήτων (για τυχόν είσοδο κοινού).
Παρακαλούμε να έχετε έτοιμα τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την προσέγγισή σας στην Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη για να διευκολύνετε τους ελεγκτές και να μην καθυστερείτε τους ελέγχους.

εκ της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υποδομών του ΔΙΠΑΕ