Αίτηση Συμμετοχής Εθελοντισμού

Όσοι φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Τμήματος μπορούν να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής.