Εργαστηριακά μαθήματα Τ. Ιστού για την Παρασκευή 22/10

Τα εργαστήρια για αυτή την Παρασκευή 22/10 για το μάθημα Τεχνολογίες Ιστού θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω:

  • Α’ ομάδα: Ώρα προσέλευσης 9:30 (μόνο για αυτή τη φορά)
  • Β’ ομαδα: Ώρα προσέλευσης 11:30 ( μόνο για αυτή τη φορά)

Η αρχική ανακοίνωση για την μη πραγματοποίησή τους δεν θα ισχύσει τελικά, θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα σύμφωνα με τα παραπάνω.