Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Στην ανακοίνωση στο moodle σχετικά με το “ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕ 2021-22”, για την Α’ ομάδα (09:00-10:00), έχουν προστεθεί κάποιες νέες οδηγίες σχετικά με την προσέλευση και την παρακολούθηση των παρουσιάσεων.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης