Ανακοίνωση για τους φοιτητές που ήταν χωρίς ομάδα στο μάθημα Τεχνολογίες Ιστού

Δείτε στη σχετική ανακοίνωση στο Moodle: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356 . Για το μάθημα της Τετάρτης 27/10: θα πραγματοποιηθεί κανονικά.