Μαθήματα των εργαστηριακών ομάδων της Τε 3-Νοε-2021 στο μάθημα Τεχνολογίες Ιστού

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στο Moodle για την πραγματοποίηση των αυριανών μαθημάτων των ομάδων Α και Β.

https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3356