ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ.