Ανακοίνωση για το μάθημα «Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας» Ά Εξάμηνο.

“Καλούνται οι φοιτητές του ‘Α Εξαμήνου να προσέλθουν την Τετάρτη 10.11.2021, ώρα 13:00 Σπουδαστήριο/αίθ. 3 για την έναρξη του μαθήματος”.


ο Διδάσκων
Βαγγέλης Καταφυλής