Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών

Δείτε στο Moodle την ανακοίνωση για το μάθημα “Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Πολιτιστικών Οργανισμών” (Πέμπτη 25/11/2021).