ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ – Συγχώνευση της Α΄Ομάδας για αύριο Τρίτη 11-01-2022

Οι φοιτητές της Α’ Ομάδας (ώρα 10:00) του μαθήματος Θεματική Ευρετηρίαση της Τρίτης 11-01-2022, θα παρακολουθήσουν το μάθημα, είτε με την Β΄ ομάδα, είτε με την Γ΄ ομάδα.

Για τυχόν νέα αλλαγή, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση στη σελίδα.

Η διδάσκουσα

Μ. Ζυγούρη