Ύλη μαθήματος ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ, ΑΡΧΕΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Στο moodle ΄έχει επικαιροποιηθεί η ύλη εξέτασης του μαθήματος και στις ανακοινώσεις μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το μάθημα της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου 2021.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης