Σεμινάριο Τελειοφοίτων

Στο moodle, στις ανακοινώσεις, αποσαφηνίζεται το θέμα με το Πρόγραμμα της Εξεταστικής.

Επίσης, υπάρχει ανακοίνωση σχετικά με τις παρουσιάσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν.

Οι διδάσκοντες

Δ. Τσοκτουρίδου

Δ. Ρουσίδης