ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ για την Ύλη εξετάσεων του μαθήματος «Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας (Θεωρία και Εργαστήριο)» Ά Εξάμηνο.

Στο moodle στην ενότητα Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας-Θ έχει αναρτηθεί εκ νέου η ύλη των εξετάσεων και αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση τόσο του Εργαστηρίου (26/01/2022) όσο και της Θεωρίας (09/02/2022) [Εμβόλιμης ή μη].

Ο Διδάσκων,

Βαγγέλης Καταφυλής (vankatafilis@gmail.com)