Πολυμεσικές Εφαρμογές – Θεωρία – 3η εργασία

Έχουν ανακοινωθεί στο Moodle οι λεπτομέρειες για την 3η εργασία στις Πολυμεσικές Εφαρμογές