ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ (5η τροποποίηση)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου

1η τροποποίηση 21/2/2022 17:15 – Υπάρχουν αλλαγές στο ΣΤ’ εξάμηνο

2η τροποποίηση 28/2/2022 13:30 – Υπάρχουν αλλαγές στα εξάμηνα Β’, Δ’

3η τροποποίηση 13/3/2022 10:00 – Έχουν γίνει διάφορες τροποποιήσεις (κυρίως σε αίθουσες, διδάσκοντες, κάποιες μετακινήσεις ομάδων και προσθήκη φροντιστηριακών ομάδων στη σελ. 5)

4η τροποποίηση 15/3/2022 06:50 – Υπάρχουν μικρές αλλαγές στις ώρες του μαθήματος Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια.

5η τροποποίηση 18/3/2022 10:50 – Τροποποιήσεις στις ώρες των ομάδων στους Θησαυρούς.