Βαθμολογία “Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία”

Οι βαθμοί για τα μαθήματα “Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία” και “Βιβλιοθήκες και Κοινωνία” έχουν καταχωρηθεί στο νέο γραμματειακό σύστημα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική ανακοίνωση στο Moodle.

Ο διδάσκων

Δημήτρης Ρουσίδης