Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Πέμπτη 7/4/2022

Δείτε την ανακοίνωση για την διεξαγωγή του μαθήματος (Θεωρία – Εργαστήριο) την Πέμπτη 7/4/2022, στη σελίδα του μαθήματος στο moodle.