Πολυμεσικές εφαρμογές και Σχεδιασμός δικτυακών τόπων – Εξεταστική Σεπτεμβρίου

Έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για τις εργασίες στα Πολυμέσα (Θ) και στο Σχεδιασμό Δικτυακών Τόπων (Ε) – HTML και WordPress. Μπορείτε να δείτε στο Moodle τις λεπτομέρειες.