Εκπαιδευτική επίσκεψη μαθήματος “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ”

Στο moodle του μαθήματος έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την προετοιμασία σας σε ότι αφορά την εκπαιδευτική επίσκεψη στα ΓΑΚ.

Η διδάσκουσα
Αναστασία Τσελεπίδου