Ανακοίνωση για το μάθημα “Υπηρεσίες Πληροφόρησης”

Παρακαλώ να μπείτε στο moodle του μαθήματος, προκειμένου να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα των Αναπληρώσεων.

Ανθή Μπάλιου