Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ

Λόγω της 4ώρης στάσης εργασίας του ΟΑΣΘ αύριο Πέμπτη 26/5/2022, δεν θα πραγματοποιηθεί το εργαστηριακό μάθημα Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής ΙΙ της Ομάδας Α (Πέμπτη 2-4).
Οι φοιτητές της Ομάδας Α μπορούν να προσέλθουν για αναπλήρωση σε ένα από τα ακόλουθα τμήματα Πέμπτη 4-6, Παρασκευή 10-12 ή Παρασκευή 12-2.

Ο διδάσκων,
Αθανάσιος Γουσιόπουλος