Βάσεις Δεδομένων (Ε) – Ομάδες εξέτασης εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Έχουν ανακοινωθεί οι ομάδες εξέτασης του εργαστηρίου στις Βάσεις Δεδομένων. Μπορείτε να δείτε στο Moodle τις λεπτομέρειες.