Ψηφιακές Βιβλιοθήκες (26/05/2022)

Στο Moodle έχει βγει ανακοίνωση σχετικά με το σημερινό μάθημα (ομάδα Δ’)

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης