Ανακοίνωση Βάσεις Δεδομένων (01/06 – Ομάδες Β’ και Γ’)

Βγήκε στο Moodle ανακοίνωση σχετικά με το αυριανό μάθημα (01/06) για τις ομάδες Β’ και Γ’

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης