Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – Τετάρτη 1/6/2022 – ΕΠΕΙΓΟΝ

Έχει αναρτηθεί νέα ανακοίνωση για το μάθημα της Τετάρτης 1/6/2022, λόγω της επικείμενης απεργίας του ΟΑΣΘ, στη σελίδα του μαθήματος στο Moodle.