Υποτροφίες HELMEPA 2022-2023 / ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Έγγραφο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σχετικά με προκήρυξη τριών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές επιπέδου Master, πλήρους φοίτησης και παρακολούθησης με φυσική παρουσία, στον ναυτιλιακό κλάδο και τις περιβαλλοντικές επιστήμες, σε Πανεπιστήμια στην Ελλάδα ή σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τη Μεγάλη Βρετανία, για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται απευθείας στο φορέα έκδοσής του.

Με εκτίμηση,

Ελισάβετ Ευθυμίου

Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄-Τεκμηρίωσης &

Διασφάλισης Ποιότητας

Γεν. Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης

Δ/νση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας  & Θρησκευμάτων

Ανδρέα Παπανδρέου 37

Τ.Κ.:151 80 Μαρούσι

Τηλ.: (+30) 210 3443386