Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι οιηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό
έτος 2021-2022 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα https://stegastiko.minedu.gov.gr.

Θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση που αφορά στην αποστολή των δικαιολογητικών για τους φοιτητές της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης καθώς και την εγκύκλιο στις ανακοινώσεις φοιτητικής μέριμνας στο σύνδεσμο