Αυτοματοποιημένα Συστήματα – Βαθμολογία

Δείτε τη βαθμολογία σας στο μάθημα “Αυτοματοποιημένα Συστήματα Βιβλιοθηκών” που έχει αναρτηθεί στο Moodle των εξετάσεων.
Διαβάστε τη συνοδευτική ανακοίνωση ώστε να απαντήσετε στο μαιλ μου.
Την Τετάρτη 13/7 θα αναρτηθεί και στο “Φοιτητολόγιο”.