Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παρακολούθηση των μαθημάτων για τη λήψη του Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών για λόγους προγραμματισμού του εξαμήνου (αφορά φοιτητές του προγράμματος ΤΕΙ)

Προθεσμία συμπλήρωσης: Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022