ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Δείτε στον πίνακα στο τέλος της ανακοίνωσης την ένταξη των φοιτητών του Α’ εξαμήνου στις εργαστηριακές ομάδες των μαθημάτων “Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι” & “Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας”

Η ένταξη σε ομάδες εργαστηρίων στα παραπάνω μαθήματα του Α΄ εξαμήνου για τους φοιτητές του πρώτου εξαμήνου έγινε με βάση τον αριθμό μητρώου τους.

Σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες των μαθημάτων οι φοιτητές μπορούν να διακρίνουν σε ποια ομάδα εντάσσονται.

Πιθανά αιτήματα αλλαγής ομάδας επαφίενται αποκλειστικά και μόνο στον καθηγητή του μαθήματος.

Αρ. μητρώουΤΕΠΛ_ΙΕΡΣΥΓΓ
22001ΑΑ
22002ΒΒ
22003ΓΓ
22004ΑΑ
22005ΒΒ
22006ΓΓ
22007ΑΑ
22008ΒΒ
22009ΓΓ
22010ΑΑ
22011ΒΒ
22012ΓΓ
22013ΑΑ
22014ΒΒ
22015ΓΓ
22016ΑΑ
22017ΒΒ
22018ΓΓ
22019ΑΑ
22020ΒΒ
22021ΓΓ
22022ΑΑ
22023ΒΒ
22024ΓΓ
22025ΑΑ
22026ΒΒ
22027ΓΓ
22028ΑΑ
22029ΒΒ
22030ΓΓ
22031ΑΑ
22032ΒΒ
22033ΓΓ
22034ΑΑ
22035ΒΒ
22036ΓΓ
22037ΑΑ
22038ΒΒ
22039ΓΓ
22040ΑΑ
22041ΒΒ
22042ΓΓ
22043ΑΑ
22044ΒΒ
22045ΓΓ
22046ΑΑ
22047ΒΒ
22048ΓΓ
22049ΑΑ
22050ΒΒ
22051ΓΓ
22052ΑΑ
22053ΒΒ
22054ΓΓ
22055ΑΑ
22056ΒΒ
22057ΓΓ
22058ΑΑ
22059ΒΒ
22060ΓΓ
22061ΑΑ
22062ΒΒ
22063ΓΓ
22064ΑΑ
22065ΒΒ
22066ΓΓ
22067ΑΑ
22068ΒΒ
22069ΓΓ
22070ΑΑ
22071ΒΒ
22072ΓΓ
22073ΑΑ
22074ΒΒ
22075ΓΓ
22076ΑΑ
22077ΒΒ
22078ΓΓ
22079ΑΑ
22080ΒΒ
22081ΓΓ
22082ΑΑ
22083ΒΒ
22084ΓΓ
22085ΑΑ
22086ΒΒ
22087ΓΓ
22088ΑΑ
22089ΒΒ
22090ΓΓ
22091ΑΑ
22092ΒΒ
22093ΓΓ
22094ΑΑ
22095ΒΒ
22096ΓΓ
22097ΑΑ
22098ΒΒ
22099ΓΓ
22100ΑΑ