ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2022

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ : ΔΕΥΤΕΡΑ 31/10/2022

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες του τμήματος που έχουν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις τους στο τμήμα (έχουν προβιβάσιμο βαθμό σε όλα τα μαθήματα, έχει εξεταστεί επιτυχώς η πτυχιακή τους εργασία και έχουν καταθέσει βιβλιάριο και βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης από το φορέα απασχόλησης) και θέλουν να υποβάλλουν Αίτηση ορκωμοσίας να στείλουν e-mail μέχρι και τη Δευτέρα 31/10/2022 στο: dvailou@admin.teithe.gr

Η γραμματεία μόλις λάβει το e-mail και κάνει τον σχετικό έλεγχο θα στείλει στους φοιτητές/τριες τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να ανακηρυχθούν πτυχιούχοι.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΤΥΧΙΟΥ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ Η/Υ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ E-MAIL. ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ.