Υποδοχή Πρωτοετών Φοιτητών

Τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10.00 θα πραγματοποιηθεί στο Σπουδαστήριο του τμήματος η υποδοχή των πρωτοετών.