Ανακοίνωση – Μεταδεδομένα, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες

΄΄Εχει αναρτηθεί στο νέο Moodle ανακοίνωση σχετικά με το πρόγραμμα μαθημάτων.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης