Επείγουσα Ανακοίνωση για το μάθημα “Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Πολιτιστικοί Οργανισμοί και Κοινωνία” Α’ εξ

Παρακαλείστε να μεταβείτε στο Moodle όπου αναρτήθηκε ανακοίνωση σχετικά με το σημερινό μάθημα.

Ο διδάσκων

Δ. Ρουσίδης