Ανακοίνωση για το μάθημα “Διαδικτυακές Εφαρμογές”

Έγινε ανάρτηση στο νέο Moodle σχετικά με την έναρξη του σημερινού μαθήματος (12/12).

Ο διδάσκων

Δ Ρουσίδης