Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ – Συμπληρωματικό & Επαναληπτικό μάθημα – Τρίτη 17-01-2023

Το συμπληρωματικό – επαναληπτικό μάθημα στα Ταξινομικά Συστήματα ΙΙ, θα πραγματοποιηθεί μόνο την Τρίτη 17-01-2023.Παρακαλώ δείτε την ανακοίνωση για τις ομάδες μαθημάτων της Τρίτης στο moodle: https://moodle.teithe.gr/mod/forum/discuss.php?d=23362#p25463

Ο διδάσκων

Γ. Ιωαννίδης