Ομάδες εξέτασης για το μάθημα “Έρευνα και Συγγραφή Εργασίας”

Ανακοινώνονται τα εξής:

Οι εξεταζόμενοι στο μάθημα “Ερευνα και Συγγραφή Εργασίας” (Αίθουσα Zoom 102) χωρίζονται σε τρεις (3) ομάδες. Δείτε αναλυτικά τις ομάδες εδώ [ομαδες εξέτασης].

Στην 1η Ομάδα θα συμμετάσχουν όσοι φοιτητές έχουν περιληφθεί στον Πίνακα 1 (ώρα προσέλευσης 16.30). 

Στη 2η Ομάδα θα συμμετάσχουν όσοι έχουν περιληφθεί στον Πίνακα 2 (ώρα προσέλευσης 17.30).

Στη 3η Ομάδα θα συμμετάσχουν όσοι έχουν περιληφθεί στον Πίνακα 3 καθώς και εκείνοι  τα ονόματα των οποίων  δεν υπάρχουν στην 1η και 2η Ομάδα (ώρα προσέλευσης 18.30).

Παρακαλώ να είστε όλοι συνεπείς στην ώρα προσέλευσής σας προκειμένου να διεξαχθεί απρόσκοπτα η όλη διαδικασία.

Δρ. Πανωραία Γαϊτάνου