Διαχείριση Συλλογών, Πληροφοριών και Ερευνητικών Δεδομένων – 1ο μάθημα

Δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την ώρα προσέλευσης στο 1ο μάθημα στην παρακάτω διεύθυνση (moodle εξετάσεων).

https://exams-ssc.the.ihu.gr/mod/forum/discuss.php?d=235