Τεχνολογίες και Εφαρμογές Πληροφορικής Ι – εξέταση μαθήματος

Μπορείτε να δείτε στο Moodle τη συνολική ανακοίνωση: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=3309

Η ανακοίνωση αφορά και όσους χρωστούν το μάθημα: “Εισαγωγή στην Πληροφορική”