Ανακοίνωση βαθμολογίας της 2ης εξεταστικής του εργαστηρίου στην Εισαγωγή στην Πληροφορική

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στο Moodle εδώ: https://moodle.teithe.gr/course/view.php?id=820