Ανακοίνωση Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Ψηφιακά Αρχεία και Καταθετήρια (ομάδα Πέμπτης)

ΕΠΕΙΓΟΝ: Παρακαλείστε να μεταβείτε στο Moodle και να δείτε την ανακοίνωση σχετικά με την αναπλήρωση των μαθημάτων

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης