Ανακοίνωση Μεταδεδομένα, Ανοιχτά Διασυνδεδεμένα Δεδομένα και Οντολογίες

Μεταβείτε στο Moodle για να διαβάσετε την ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα της Τρίτης (21/03) αλλά και της Πέμπτης (23/03)

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου

Δ. Ρουσίδης