ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τα εργαστήρια συμβουλευτικής, υλοποιούνται μέσω του προγράμματος υποστήριξης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων της ΕΘΑΑΕ και του Τμήματος Πρακτικής Άσκησης και Σταδιοδρομίας Φοιτητών και Αποφοίτων.