Ανακοίνωση για το εργαστηριακό μάθημα Ανάκτηση Πληροφοριών.

Μεταβείτε στο Moodle για να ενημερωθείτε σχετικά με το μάθημα της Τρίτης 25 Απριλίου 2023.