Σημαντική Ανακοίνωση για τα μαθήματα των Μεταδεδομένων και των Ψηφιακών Βιβλιοθηκών

Παρακαλείστε να μεταβείτε στα αντίστοιχα μαθήματα στο Moodle για να ενημερωθε΄ίτε σχετικά με τα μαθήματα της Τρίτης και της Πέμπτης.

Οι διδάσκοντες

Ε. Γαρουφάλλου – Δ. Ρουσίδης