Αγγελία αναζήτησης προσωπικού – ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης)

Το ΕΚΤ (Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) αναζητά προσωπικό (ΤΕ ή ΠΕ Επιστήμη της Πληροφόρησης με κατεύθυνση στη Bιβλιοθηκονομία, την Αρχειονομία ή την Μουσειολογία).

Για περισσότερες πληροφορίες: εδώ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 22 Μαϊου 2023 (22.05.2023)